top of page

Scopul nostru ca biserică

De ce existăm, până la urmă, ca biserică?

 

Scriptura ne arată că Biserica există pentru a lăuda slava, gloria Lui Dumnezeu (Efeseni 1:4-6;11-12); pentru a întoarce privirile umanității și ale întregului Univers înspre persoana, caracterul și planurile Lui (Efeseni 3:8-11)!

Viziunea noastră

Știm că Biserica există în și prin Hristos (Efeseni 2:21-22), ea își conturează scopul existenței din scopul Lui Hristos, acela de a pune în lumină gloria Lui Dumnezeu înaintea unui Univers în degradare și a unei lumi căzute, pentru ca toată existența să se întoarcă cu fața înspre El. Pentru ca să știe cum să-și împlinească scopul, Biserica învață tot de la Hristos. De aceea, când discutăm despre viziunea Bisericii, vorbim despre urmarea exemplului Lui Hristos.

Departamente

  • Rugăciune

  • Invățătură

  • Evanghelizare

  • Ucenicie

Mai jos sunt enumerate modurile în care vrem să urmăm exemplu Lui Hristos

Painted Green Arrow

SCOP ȘI VIZIUNE

Biserica nu poate fi disociată de Hristos. O comunitate despărțită de Hristos poate fi orice, dar nu poate fi Biserică. Biserica este trupul al cărui cap este Hristos (Efeseni  4:15; 5:23; Coloseni 1:18), este clădirea a cărei piatră din capul unghiului este Hristos (Marcu 12:10; Efeseni 2:20; 1 Petru 2:6), Biserica este edificiul a cărui temelie este Hristos (Matei 7:24-25). De aceea identificarea scopului Bisericii începe cu identificarea scopului avut de Hristos pe pământ. Cu siguanță știm că El a venit să trăiască, să fie batjocorit, să moară și să învieze, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică (Ioan 3:16). Și numai El putea să facă asta (Romani 3:25)! Însă toată viața, moartea și învierea Lui pun în lumină înaintea lumii căzute, Numele, Persoana, Ființa unui Dumnezeu drept și iubitor care inițiază re-legarea relației cu omul pierdut. Domnul Isus spune în Ioan 17:4,6 : “Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău.” Această glorificare, proslăvire a Lui Dumnezeu Tatăl este scopul venirii Lui Hristos. Este mesajul menit să întoarcă privirile întregului Univers înspre frumusețea, sfințenia, dreptatea, dragostea, bunătatea, mânia, omniprezența, omniștiența, omnipotența, imensitatea gloriei Ființei Lui Dumnezeu! Acesta este și scopul Bisericii: glorificarea, slăvirea, proslăvirea Lui Dumnezeu! Transmiterea mesajului menit să întoarcă toate privirile înspre Dumnezeu!.

Astfel, existența și mesajul Bisericii sunt menite ca să laude slava Lui Dumnezeu (Efeseni 1:4-6;11-12).

 

 

1. Sfințenie

În primul rând, Evanghelia este mesajul împăcării omului cu Dumnezeu prin jertfa Lui Isus Hristos, care a fost adusă pentru spălarea păcatelor (Ioan 3:16). Nu se poate pretinde răspândirea Evangheliei și deci glorificarea Lui Dumnezeu concomitent cu trăirea în păcat (Romani 6:12-13; Levitic 19:2; Ps. 93:5; 1 Petru 1:16)! Este o contradicție în termeni. Aceasta face din cei care nu înțeleg această realitate, cel mai puternic argument al ateilor împotriva creștinismului!

1/6

bottom of page