top of page

CE CREDEM

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și al nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut; cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut;

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om;

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat;

Și a înviat a treia zi, după Scripturi;

Și S-a suit în ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu mărire să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede; cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin prooroci.

Și într-una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să vie.

Amin.

bottom of page