top of page

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ

Cuvânt înainte
Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a avut încă de la
organizarea ei o Mărturisire de Credinţă al cărei temei este Cuvântul lui Dumnezeu.
Această Mărturisire de Credinţă stă la baza Statutului de organizare şi funcţionare
a Cultului Creştin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 

Pagina 1/29

1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul Lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este însuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăişuri (Evrei 4:12). Vechiul Testament ne arată cum Dumnezeu a pregătit venirea în lume a Lui Mesia, care este Domnul Isus Hristos (1 Cor. 10:6; Gal. 3:24; Col. 2:14-17; Efes. 2:14-16; Evrei8:13). Noul Testament ne arată viaţa şi învăţătura Domnului Isus Hristos care stau la temelia Bisericii Lui Dumnezeu. De asemenea, Noul Testament cuprinde învăţătura apostolilor (Rom. 10:4; 3:24; 1 Cor. 15:12; 2 Tim. 1:13; Romani 1:16; 2 Tes. 1:8-9).

bottom of page