top of page

Vă salutăm cu căldură în Numele Domnului Isus și dorim ca binecuvântările Tatălui ceresc să se reverse din belșug peste dumneavoastră și peste întreaga biserică.

 

Apostolul Pavel amintea cu bucurie în rugăciunile sale biserica din Filipi „pentru partea pe care o lua la Evanghelie din cea dintâi zi până acum” (Filipeni 1:4). Apreciem mult slujirea eclesială pe care o faceți în Londra și credem că provocările slujirii transculturale pe care le aveți va aduc mereu în atenție rolul misiologic al Bisericii.

 

Ne dorim ca, împreună toți cei care luăm parte la Evanghelia Lui Hristos, să ne unim eforturile pentru această lucrare a bisericii motivați de dragostea pentru Dumnezeu și pentru oamenii ce zac în întuneric, departe de Hristos, oameni care au cea mai mare nevoie să audă despre Hristos

Image by Rachel Strong

Faptele Apostolilor 15: 28-29

28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,

29. adică să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”

ANUNȚURI

           Programele Bisericii în perioada            sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos:

  • 24 Decembrie 2023: programele de dimineța și seara vor fi înlocuite cu un singur program care va începe la orele 14:00

  • 25 Decembrie 2023 orele 14:00

EVENIMENTE

SERVICII

  • Duminică 08:30 - 09:30

  • Duminică: 17:00 - 19:00

  • Miercuri: 20:00 - 21:00

bottom of page